Συνολικές προβολές σελίδας

16 Ιανουαρίου 2015

Ισθμος Κορίνθου

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Ξενοφών Στελλίου στις 29 Ιούνιος 2010 στις 21:24 στην ομάδα Οι αρχαιολογικοί μας χώροι.


Από μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων προκύπτει ότι ο πρώτος που σκέφθηκε την
διάνοιξη του Ισθμού ήταν ο Τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος, ένας από
τους Επτά Σοφούς της Αρχαιότητας, γύρω στο 602 Π.Χ. γρήγορα όμως
εγκατέλειψε το σχέδιο του, από το φόβο ότι θα προκαλούσε την οργή των
Θεών, ύστερα από το Χρησμό της Πυθίας που έλεγε « Ισθμόν δε μη πυργούτε
μήδ’ ορύσσετε». «Ζευς γαρ έθηκε νήσον η κ’ εβούλετο».


Ο βασικός όμως λόγος που ανάγκασε τον Περίανδρο να εγκαταλείψει το
σχέδιο του δεν ήταν η Θεϊκή οργή αυτή καθαυτή, αλλά οι τεράστιες
τεχνικές δυσκολίες εκτέλεσης του έργου και τα οικονομικά συμφέροντα της
Κορίνθου, που επιθυμούσε να διατηρήσει την προνομιούχο θέση της ως
«κλειδούχος» του διαμετακομιστικού εμπορίου της Μεσογείου.Οπως μαρτυρούν 
αρχαίοι συγγραφείς, οι τεχνικοί της εποχής τον απέτρεψαν γιατί παρατήρησαν διαφορά 
στάθμης στις δύο πλευρές που θα προκαλούσε ροή του Κορινθιακού μέσα στον Σαρωνικό 
με άγνωστες συνέπειες και ίσως πλημμύρες παραλίων της Αττικής.
Άλλωστε, η συνέχιση του «περάσματος» των πλοίων δια της «διόλκου» δεν
παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα στην Κόρινθο, διότι τα τότε πλοία ήταν
μικρών διαστάσεων (τριήρεις) και η μυϊκή δύναμη των δούλων και των ζώων
της εποχής ήταν επαρκής για το σκοπό αυτό.


Τρεις αιώνες μετά τον Περίανδρο, το 307 Π.Χ., ο Δημήτριος ο Πολιορκητής
επιχείρησε να θέσει σ΄ εφαρμογή το ίδιο σχέδιο τομής του Ισθμού, αλλά
εγκατέλειψε την ιδέα, όταν οι Αιγύπτιοι Μηχανικοί, που έφερε γι’ αυτό το
σκοπό, τον διαβεβαίωσαν ότι η διαφορά της στάθμης του Κορινθιακού από
τον Σαρωνικό ήταν τέτοια που, με την τομή του Ισθμού, τα νερά του
Κορινθιακού που θα χύνονταν στον Σαρωνικό θα τον πλημμύριζαν, με
συνέπεια την καταπόντιση της Αίγινας και των γειτονικών νησιών και
ακτών.
Κατά την Ρωμαϊκή εποχή, δηλαδή μετά από 2,5 Αιώνες, ο Ιούλιος Καίσαρ το
44 Π.Χ. και ο Καλιγούλας το 37 Π.Χ. κάνουν σχέδια τομής του Ισθμού, τα
οποία όμως εγκαταλείφθηκαν για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους.
Στα σχέδια αυτά βασίσθηκε ο Νέρωνας, όταν αποφάσισε το 66 Μ.Χ. να
πραγματοποιήσει το έργο.
Οι εργασίες άρχισαν το 67 Μ.Χ. και από τις δυο άκρες ( Κορινθιακό –
Σαρωνικό), και χρησιμοποιήθηκαν τότε χιλιάδες εργάτες.
Την έναρξη των εργασιών έκανε ο ίδιος ο αυτοκράτορας στις 28 Νοεμβρίου,
δίδοντας το πρώτο χτύπημα στη γη του Ισθμού με χρυσή αξίνα.
Οι εργασίες εκσκαφής είχαν προχωρήσει σε μήκος 3.300 μ., σταμάτησαν
όμως, όταν ο Νέρωνας αναγκάστηκε να γυρίσει στη Ρώμη για να
αντιμετωπίσει την εξέγερση του στρατηγού Γάλβα.
Τελικά, με το θάνατο του Νέρωνα – που συνέβη λίγο μετά την επιστροφή του
– το έργο εγκαταλείφθηκε.
Το πόσο σοβαρή και μελετημένη ήταν η προσπάθεια του Νέρωνα αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι κατά την οριστική διάνοιξη της διώρυγας, στους
νεότερους χρόνους, βρέθηκαν 26 δοκιμαστικά πηγάδια βάθους 10 μέτρων το
καθένα και διάφοροι τάφροι της εποχής του.
http://www.ofse.gr/Storia%20Canale.htm


Άγαλμα οου απεικονίζει τον Νέρωνα , στο 1 χιλιόμετρο απόσταση απο την είσοδο του ισθμού απο Λέχαιο και σε υψος 6 μέτρων απο την επιφάνεια του νερού.Το πιο σημαντικό βήμα γίνεται όταν τα ηνία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παίρνει ο Νέρωνας που το 66 μ.Χ., σε ηλικία 29 ετών βρίσκεται στους αγώνες των Ισθμίων. Εκεί αποφασίζει, όπως αναφέρει ο Λουκιανός, να προχωρήσει το έργο και το ανακοινώνει στους Έλληνες. Λίγους μήνες μετά, το 67 μ.Χ., μάλιστα κάνει τα εγκαίνια των εργασιών, στις 28 Νοεμβρίου, σε μια εντυπωσιακή τελετή, όπου χρησιμοποιεί χρυσό ξινάρι, υπό τη μουσική σαλπίγγων.

Ο Νέρωνας με ενθουσιασμό ασχολήθηκε πολύ έντονα για το έργο, για το οποίο εργάστηκαν χιλιάδες εργάτες, δούλοι και κατάδικοι που δούλεψαν πολύ σκληρά.. Η αναταραχή όμως στην Ρώμη αναγκάζει τον Νέρωνα να επιστρέψει για να αντιμετωπίσει την εξέγερση του στρατηγού Γάλβα. Τα έργα σταματούν απότομα λόγω της εξέγερσης και οριστικά μετά την δολοφονία του Νέρωνα, παρά το γεγονός ότι προχωρούσαν με καταπληκτική πρόοδο. Ακολούθησαν ο Ηρώδης Αττικός και οι Βυζαντινοί, αλλά χωρίς και πάλι αποτελέσματα…

Τα ίχνη των εργασιών διάνοιξης σε μήκος 3.300 μέτρων διατηρήθηκαν μέχρι τελευταία.
Το 1687 οι Ενετοί προσπάθησαν και πάλι να ολοκληρώσουν το έργο, αλλά χωρίς αποτελέσματα, καθώς υπήρχαν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Οι Ενετοί μάλιστα επιχείρησαν να διανοίξουν τον Ισθμό, ξεκινώντας τις εκσκαφές του από τον Κορινθιακό αυτή τη φορά. Οι μεγάλες όμως δυσκολίες που συνάντησαν οδήγησαν σχεδόν αμέσως στη διακοπή των εργασιών.


φωτο απο αλμπουμ
το ιταλικό τορπιλλάκατο AC (Giovanni Acerbi) περνάει τον ισθμό και Γερμανοι χαζεύουν στις όχθες.


1893 _ υψομετρική διαφορα Κορινθιακού-Σαρωνικού

Corinth Canal
circa 1947: Corinth canal open for traffic after being shut during WW II.

http://www.life.com/image/3334187

απο το αρχείο του LIFE βρήκα τις παρακάτω φωτογραφίες για τη διώρυγα της Κορίνθου.

http://www.life.com/image/50862551

http://www.life.com/image/50863461

Προσέξτε το βαπόρι που βρίσκεται στην είσοδο της Διώρυγας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ : Ο Οργανισμός Ανελκύσεως Ναυαγίων διακηρύττει ότι εκτίθησιν εις επαναληπτικόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν δι' ένσφραγίστων προσφορών (δεόντως χαρτοσημασμένων), διενεργηθησόμενον έν Πειραιεί καί εv τοις Γραφείοις αυτού (Μέγαρον Βάττη) ενώπιον Επιτροπής εκ Μελών του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου, την 5ην Φεβρουαρίου 1947, ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11.30 π.μ. την εκποίησιν τού παρά το Α στόμιον της Διώρυγος Κοοίνθου κατά μήνα Νοέμβριον π.ε. ανελκυσθέντος σιδηρού ατμοπλοίου, γνωστού υπό το όνομα «ΒΕΣΤΑ».
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια τών εν Αθήναις εκδιδομένων εφημερίδων ΕΜΠΡΟΣ και ΒΡΑΔΥΝΗ και των εv Πειραιεί ΝΑΥΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ και ΦΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
'Εκ του Οργανισμού Ανελκύσεως Ναυαγίων.Για την ανατίναξη της Διώρυγας και των γεφυρών από τους Γερμανούς το 1944 και για την κατασκευή νέας οδικής γέφυρας τύπου Belley το 1947 υπάρχουν 2 εξαιρετικά ντοκουμέντα της ΕΡΤ

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=32058&ts...

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=31880&ts...


φωτογραφία του ισθμού ( πορθμού καλλίτερα ) κατα την διέλευση


φωτογραφία του ισθμού κατα την διέλευση ( δεξια διακρίνεται το κενό απο την ανατίναξη στον πόλεμο )αρχή της Διολκού στο Λέχαιο

http://euroheritage.net/diolkos.shtml


Το ανωτέρω αρθρο , απ'οπου και η φωτο, δειχνει το μελλον της Ελλάδας.
Τμήμα της διολκου το 1960 και το 2007


σχεδιο της Διολκού , οπως ξεκινάει απο Λέχαιο ( αριστερά ), περνάει "απεναντι" του Ισθμου και συνεχίζει προς Ισθμια απο την πλευρα της Αττικής


αντίγραφο της "ΑΡΓΟΥΣ", του πλοίου του Ιάσονα, διαπλέει τον Ισθμο.


Φωτογραφία απο τις εργασίες καθαρισμού του Ισθμου , απο τις καταστροφές που προκάλεσε ο Γερμανικός βομβαρδισμός του καναλιού , μετα την ήτα τους τον ΒΠΠ
( θυμιθικα το : μαγαπας δεν σαγαπω , μου χρωστάς δεν σου χρωστώ )


φωτογραφίες της διολκού. ( διακρίνεται το αρχείο και το ετος )φωτογραφίες της διολκού. ( διακρίνεται το αρχείο και το ετος )

Το ανωτέρω τμημα της διολκου ειναι στο Λέχαιο.
Πριν τρία χρόνια ήταν στην κατάσταση που δειχνει η επόμενη φωτογραφία

Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

http://www.dailymotion.com/video/xcpv8x_yyyyyyy-yyy-1500-yyyyyy_school

http://www.dailymotion.com/video/xa1h9d_yyyyyyy_tech

Δίολκος για 1500 χρόνια

τών Θ.Π. Τάσιου,Γιώργου Πολύζου και Νικήτα Μήκα
ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΊΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: